Hvad kan man bruge tarotkort til?

divine light headerTarotkort kan hjælpe og rådgive i forskellige livssituationer. Man kan trænge dybere ind i dette forunderlige væv af tanker, åbenbaringer, oplysninger og åndelige sammenhæng, som tarot-kortene forbinder med hinanden via usynlige tråde. Så finder vi følgende lære, som her ganske vist kun kan gives i den mest koncentrerede form, idet vi undlader alt det, som ikke synes nødvendigt for den første forståelse.

Mange muligheder for hjælp med tarot
Tarotkort kan bruges når man står med dårligt selvværd, jobskifte, problemer i parforhold, uddannelsesvalg, jobsamtale og i mange andre af livets svære situationer. Du kan spørge tarotkortene om stort set alt, hvor du har brug for ekstra vejledning.

Hvad kan tarotkortene fortælle?
Hver dag har sit eget tarotkort. Derfor fortæller din fødselsdato en masse om dig tolket i tarotkortene. Hvilket tarotkort er du født ind med? Hvad giver det dig af udfordringer i livet? Hvilket kort har dine børn eller din mand? Hvad giver det af problemer med hinanden? Hvorfor står jeg stille i mit liv? Hvorfor har jeg det dårligt med mig selv?
Det kan tarotkortene svare på. En læsning med tarotkort giver dig en ide om hvad du skal arbejde med for at komme videre.

Se eksempler på forskellige tarot-oplæg her.