Hvad er tarotlæsning?

Tarot header 1En læsning med tarotkort betyder at en behandler lægger et oplæg med tarotkort ud fra et spørgsmål du ønsker svar på. Ud fra kortenes betydning læser behandleren og tolker på kortenes betydning for netop den livssituation du har brug for hjælp til.

Tarotkortenes historie
Inden for tarotkortenes verden findes en ældgammel overlevering af visdom og indsigt om guder, ånder og magter, som mennesket engang har stået meget nærmere end nu.
I ældgamle tider ejede menneskene endnu sanser, der gjorde det muligt for dem at aflytte guderne deres visdom, at følge ånderne i deres ledelse mennesket og at beherske magterne. I deres mystiske meditation var de guderne nær. Intuitionens gave åbnede vejen til ånderne. Da øen Atlantis bukkede under for den mørke magt, blev viden skrevet i bøger og på tarotkort. Disse oplysninger lå på Moses’ tid i de ældgamle præstearkiver i Tebens templer i Egypten.

thoth-33969_1280

Inspiration til tarotlæsningens oprindelse
Den egyptiske gud, Thoth, var skrivekunstens gud og Isis repræsenterede clairvoyance. Det er disse guder og deres evner, som har inspireret tankerne bag tarottraditionen.

Tarotkort og kabbala
Mange af tarotkortenes tegn findes også i Kabbalaen. Kabbalaen er den ældgamle overlevering af en viden, der går tilbage til de fjerne tider og var kendt hos for længst uddøde racer. Kabbalaen er også kendt under navnet ”livets træ”.

Kabbala – historisk set
Enhver filosofisk eller religiøs reformator fra oldtiden formidlede sin lære i to dele. Den ene var bestemt for den store mængde, eksoterismen, den anden kun for de fuldt indviede, den esoteriske lære.
I 550 f.kr modtog Moses indvielse i Egypten, Kabbalaen. Denne hemmelige tradition gik næsten ikke tabt blandt de store filosoffers elever, da de jo hele tiden fik deres indvielse ved selve kilden, nemlig i Egypten og de græske mysterier. Således var det med Sokrates, Platon, Aristoteles og Plutarek.
isisDet var også kun over for sine disciple, at Jesus afslører den sande betydning af parablerne i bjergprædiken, og helt og fuldt betror han kun den esoteriske traditions hemmelighed til sin yndlingsdiscipel Johannes.
Apokalypsen er helt og fuldt kabbalistisk og rummer kristendommens esoteriske lære. Denne esoteriske overleverings høje alder kan næppe betvivles og kabbalaen går længere tilbage – til den indiske sefiroth-lære.

Er du interesseret i mere praktisk viden om tarotkort og tarotlæsning, kan du prøve et af mine tarotkurser eller købe dit eget sæt tarotkort.